Big Fish PIKE TROPHY - Concurs de pescuit la stiuca in Delta
Bullets Purple Bullets Green 17 sep 2013
 • Postat de: Stefan Dinu

 • Publicat in: Blog Pescuit

Big Fish PIKE TROPHY - Concurs de pescuit la stiuca in Delta

Concurs de pescuit la stiuca in Delta

Big Fish PIKE TROPHY - Complex Cormoran, Uzlina, 23-24 noiembrie

Big Fish PIKE TROPHY - Concurs de pescuit la stiuca in Delta

I. PROGRAM DE DESFASURARE Big Fish Pike Trophy

Vineri 22.11.2013 18:00 ședința tehnică Sâmbăta 23.11.2013 07.00 transfer la locul de pescuit 07:30 intrarea pe apa 08.00 start manșa 1 15:00 final manșa 1 16:30 afișare rezultate intermediare Duminica 24.11.2013 07.00 transfer la locul de pescuit 07:30 intrarea pe apa 08.00 start manșa 2 15:00 final manșa 2 16:00 afișare rezultate intermediare 16:30 festivitatea de premiere

II. PREMII

Premiile sunt asigurate de magazinul Big Fish. Fondul total de premiere este de 2.000 euro și este repartizat după cum urmează: LOCUL 1:                            1.000 euro LOCUL 2:                            600 euro LOCUL 3:                            400 euro  

III. REGULI

Prin plata taxei de concurs se prezumă luarea la cunoștință și acceptarea următorului Regulament de concurs: Generalități
 1. Echipajele sunt formate din 2 concurenți ce vor pescui într-o singură barcă echipata cu rame și/ sau motor electric (organizatorul nu asigură motor electric și/sau acumulatori)
 2. Concursul se desfășoară de a lungul a 2 manșe (1 manșă sâmbătă și 1 manșă duminică) de câte 7 ore fiecare
 3. Echipajele vor concura pe un singur sector iar clasamentul se va stabili pe o singură grupă în fiecare manșă.
 Echipament
 1. Este permisă doar folosirea nălucilor (momelilor artificiale): voblere, năluci suple, năluci metalice etc. Este interzisă folosirea momelilor naturale sau a combinațiilor de momeli artificiale cu momeli naturale. Nerespectarea acestei reguli duce la descalificarea echipajului fără returnare taxei de concurs.
 2. Este interzisă folosirea simultană pe același forfac a două sau a mai multor năluci, inclusiv monturile de tip Alabama. Nerespectarea acestei reguli duce la descalificarea echipajului fără returnare taxei de concurs.
 3. Un concurent nu poate pescui decât cu o singură lansetă, în orice moment al concursului, dar poate avea un număr nelimitat de echipamente de rezervă (lansete, mulinete, năluci etc.). Nerespectarea acestei reguli duce la descalificarea echipajului fără returnare taxei de concurs.
 4. Este permisă folosirea sonarului și a dispozitivelor de măsurare a adâncimii apei.
 5. Fiecare echipă trebuie să fie dotată cu minciog sau grip propriu.
 6. Fiecare echipă trebuie să fie dotată cu mijloace pentru menținerea în viață a capturilor până la măsurare și eliberare. Sarcină păstrării capturilor în stare vie, înainte de măsurare, revine în întregime echipajului.
 7.  Fiecare concurent trebuie să fie dotat cu vestă de salvare proprie.
 8. În timpul manșelor, echipajele nu vor putea primi din partea altor echipaje, a arbitrilor sau a terțelor persoane nici un fel de echipamente sau obiecte până la terminarea măsurătorilor, excepție făcând: apa potabilă, ancoră, motor, vâsle, vestă, medicamente. Nerespectarea acestei reguli duce la descalificarea echipajului fără returnare taxei de concurs.
 Desfășurarea concursului
 1. La ședința tehnică, desfășurată în preziua competiției, se vor trage la sorți bărcile utilizate (bărcile vor avea numere de identificare) precum și ordinea de start a echipajelor.
 2. Ordinea de start se va stabili pentru fiecare zi în parte.
 3. Startul se da de la punctul de intrare pe apa, cu plecare în ordinea trasă la sorți la ședința tehnică. Barca trebuie să treacă prin poarta special amenajată, moment în care ia startul următorul echipaj.
 4. În timpul manșei, echipajele nu pot pescui la mai puțin de 40 de metri distanță unul de celălalt.
 5. Distanța de deplasare pe lângă un concurent nu este limitată (pentru cazurile în care nu este suficient loc) dar se efectuează numai cu acceptul echipajului pe lângă care se trece și numai prin locul indicat de acesta. În cazul în care pista o permite, distanță minima de deplasare este de 20 de metri.
 6. Este interzis pescuitul de pe mal. Nerespectarea acestei reguli duce la descalificarea echipajului fără returnare taxei de concurs.
 7. Este interzis pescuitul la trenă. Nerespectarea acestei reguli duce la descalificarea echipajului fără returnare taxei de concurs.
 8. Este permis pescuitul în derivă inclusiv utilizarea ancorelor textile tip "parașută”
 9. Ieșirea unui concurent pe mal în timpul manșei se poate face doar în caz de forță majorム(pierderea ancorei, deteriorarea bărcii sau a mijloacelor de propulsie, nevoi fiziologice) și numai în prezența arbitrului. Excepție fac cazurile extreme.
 10. Înțeparea intenționată (japcă) din exterior a peștelui este strict interzisă. Nerespectarea acestei reguli duce la descalificarea echipajului fără returnare taxei de concurs.
 11. În caz de vreme nefavorabilă, ce poate pune în pericol viață concurenților (furtună, vânt foarte puternic), directorul de concurs este obligat să întrerupă desfășurarea manșei.
 12. La semnalul de încheiere a manșei, toți concurenții trebuie să înceteze pescuitul și să se îndrepte în cel mai scurt timp, către punctul oficial de măsurare a capturilor. Nerespectarea acestei reguli duce la descalificarea echipajului fără returnare taxei de concurs.
 13. Dacă există pești în drill, aceștia vor puncta numai în cazul în care sunt scoși din apă în maximum 10 minute de la semnalul de încheiere a manșei.
 14. Se interzice transferul de capturi între echipaje sau alte persoane. Nerespectarea acestei reguli duce la descalificarea ambelor echipaje fără returnare taxei de concurs.
 15. Dacă un echipaj se retrage în timpul manșei, capturile avute pana în acel moment sunt valabile.
 16. În orice moment un arbitru poate perchiziționa barca și echipamentul oricărui echipaj.
 17. După încheierea manșei, deplasare echipajelor către locul de măsurare oficială a capturilor se face la o distanță minimă de 10 de metri.
 18. Distanța pentru așteptarea în vederea măsurării este de minim 3 metri. Așteptarea se va face în mod obligatoriu cu barca ancorată.
 Măsurarea peștilor
 1. Punctează doar știuca (esox lucius) având dimensiunile minime de 40 cm.
 2. Măsurarea capturilor se face cu ajutorul jgheaburilor, între extremitățile corpului peștelui: vârful botului și vârful cozii (în poziție adunată).
 3. Măsurarea capturilor se face pe apă (în timpul manșei) și la mal (doar la finalul manșei) doar în spațiul special delimitat în acest sens.
 4. Înregistrarea capturilor se face într-o Fișa de arbitraj, întocmită în trei exemplare (una destinată arbitrilor, una echipajului și una directorului de concurs). Pe Fișa de arbitraj sunt înscriși numai peștii punctabili (specie țintă și dimensiune) cu dimensiunile capturilor, fără a se rotunji în plus rezultatul măsurării. Fișa de arbitraj este considerată validă dacă formularul este completat în întregime, corect, semnat de arbitru și unul dintre concurenți. Reprezintă responsabilitatea concurenților și a arbitrului ca Fișa de arbitraj să fie completată corect, în întregime și semnată de ambele părți.
 5. Se poate măsura un număr nelimitat de pești dar punctează doar cei mai mari 5 pești.
 6. Echipajele trebuie să fie prezente în spațiul oficial de măsurare a capturilor în maxim 40 minute de la finalizarea manșei. Echipajele care întârzie, dar nu mai mult de 60 de minute, nu vor puncta cel mai mare pește.
 7. Echipajele care ajung la punctul oficial de măsurare după 60 de minute de la terminarea manșei, nu vor puncta nici un pește.
 Clasamente
 1. Pentru fiecare pește punctabil prins și înregistrat, echipajul va primi 1 punct pentru fiecare centimetru, fără a se rotunji în plus rezultatul măsurării.
 2. Punctele totale acordate unui echipaj într-o manșă se obțin prin cumularea punctelor fiecărei capturi.
 3. Pentru fiecare manșă se întocmește un clasament separat. Echipajul care va totaliza cele mai multe puncte va avea 1 punct/manșă; locul 2 = 2 puncte/manșă, locul 3 = 3/manșă puncte s.a.m.d.
 4. Echipajele care, într-o manșă, nu au nicio captură primesc un număr de puncte egal cu numărul de echipaje participante la concurs la care se adaugă 1 punct.
 5. Dacă două sau mai multe echipaje sunt la egalitate într-o manșă, ele vor fi departajate dupムnumărul capturilor, iar în cazul în care egalitatea persistă vor avea un punctaj egal cu media aritmetică a locurilor în cauză.
 6. Clasamentul final se stabilește prin cumularea punctelor obținute în celor două manșe.
 7. Dacă în clasamentul final două echipaje sunt la egalitate, departajarea se face pe baza totalului punctelor aferente capturilor din concurs. Dacă egalitatea persistă , primează numărul de capturi, iar dacă egalitatea continuă, departajarea se face pe baza celei mai mari capturi.
 

IV. TAXA DE PARTICIPARE ȘI PLATA EI:

Valoarea taxei de participare:     650 lei/concurent (1.300 lei/echipaj) Servicii incluse:                                  2 nopți cazare în dubla, 2 cina bufet suedez, 2 dejun la pachet, transfer Murighiol-Uzlina-Murighiol, taxa ARBDD, barca, taxa pescuit Număr minim de participanți:     20 echipaje Număr maxim de participanți:     30 echipaje Data limita pentru înscrieri:          15 noiembrie 2013 Informații suplimentare:               După ocuparea celor 30 de locuri, doritorii se pot înscrie pe lista de așteptare în eventualitatea renunțării la participare a altor echipe. Echipele care au plătit taxa de participare și doresc să se retragă, pot face acest lucru pană la finalizarea înscrierilor (15.11.2013). După această dată taxa de concurs nu se mai returnează.   Plata taxa: Pentru Bucuresti: la magazinul BigFish (Str. Aurel Vlaicu nr.126, Sector 2 Bucuresti) Pentru restul tarii: prin virament bancar titular de cont: SC BIG FISH ARTICOLE DE PESCUIT & NADA SRL CUI: RO17382878 banca: Banca Italo Romena - suc. Colentina cod IBAN: RO21 BITR BU2R ON03 6064 CC01 Menţionaţi: inscriere Pike Trophy Informații suplimentare: După plata taxei, o copie a ordinului de plata/ foii de vărsământ va fi transmisa pe adresa de e-mail bigfish_romania@yahoo.com cu mențiunea „confirmare plata echipa xxx”.   V. DIRECTOR CONCURS Ștefan DINU e-mail: stefandinu9@gmail.com telefon: 0722.413.651